Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2019

ottak
1022 e525 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
ottak
1048 8993 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan

June 11 2019

ottak
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viawonderwall wonderwall
ottak
6374 ec53 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
ottak
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahereyes hereyes
ottak
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
ottak
2592 0294 500
Reposted fromazalia azalia vianinja-leniwiec ninja-leniwiec
ottak
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn vianinja-leniwiec ninja-leniwiec
ottak
Nie snu ci tak stale brakuje, ale powodu, żeby wstać. Pewności, że jak się mocno postarasz, to wszystko może być jak ze snu. A to jest walka. I dobrą bronią nie są tu hektolitry kawy ani ciepła kołdra, ale waleczne serce. Które bije, bo uparcie chce żyć, a nie tylko przedłużać wegetację.
— Olga Wojciechowska "Listy niczyje"
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec
ottak
9962 298f 500
Reposted fromnyaako nyaako

June 04 2019

ottak
Znów drżałem ze strachu przed światem.  Bo strasznie mi żyć w świecie tak różnym ode mnie.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viafou fou

June 02 2019

ottak
- To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz
— Piotr C.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaover-land over-land
ottak
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne
— — Adam Zagajewski
Reposted fromxcvbz xcvbz viaSkydelan Skydelan
ottak
3224 b6c7
Reposted fromcalifornia-love california-love viahereyes hereyes
ottak
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz. 
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromlovvie lovvie viahereyes hereyes

May 27 2019

ottak
2359 d19b
Reposted frompunisher punisher viablackheartgirl blackheartgirl
ottak
9194 a4a8 500
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir

May 23 2019

ottak
ottak
1197 8eee
Reposted fromnyaako nyaako viafremde fremde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl