Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2019

ottak
ottak
a przecież wszystko jest proste
kiedy się kocha

to wzruszenie kiedy coś podchodzi pod gardło
zatyka głos i zasłania oczy
jeśli jest miłość, przestań się martwić
— Włochaty, Miłości wystarczy, że jest z płyty Bunt i miłość
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba via12czerwca 12czerwca

December 05 2019

4662 dc29 500

December 04 2019

ottak
Ale boję się, że zobaczę się od wewnątrz I wystraszę się i zatrzasnę się Boję się
— Sorry Boys-Wracam
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
ottak

December 03 2019

ottak
(...) rozwój polega na byciu dobrym człowiekiem. Ja w każdym razie wierzę w to, że lepiej być dobrym, tak jak lepiej być ufnym niż podejrzliwym, współczującym niż niewzruszonym, nawet jeśli przez to człowiek się czasem zawiedzie. Bo ufność, dobro otwierają na świat i ludzi.
— Bogdan de Barbaro
Reposted fromlovvie lovvie viamessinhead messinhead
ottak
2336 5dae 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamessinhead messinhead
ottak
8422 11ab 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialexxie lexxie

November 29 2019

ottak
Bo umiem i lubię być sama, ale to jest okropna pułapka, gdy zacznie ci być dobrzej samej. Uzależnisz się od głupich seriali. Zdziczejesz.
— Elżbieta Narbutt-Eysymontt, niewidoma od 8 lat, "Równanie z niewiadomą", Polityka, 51-52/13
Reposted from1923 1923 vianyaako nyaako

November 26 2019

ottak

"Na wspólną radość, na chleb powszedni, na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym, na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę i przebaczenie wybieram Ciebie".

Konstanty Ildefons Gałczyński

Reposted fromjustmine justmine viaciarka ciarka
ottak
Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.
Reposted fromstonerr stonerr viaciarka ciarka
ottak
7791 1982 500
M. Szczygieł, "Projekt: prawda"
Reposted fromciarka ciarka
ottak
Przyrzekł pójść za nią na kraj świata, ale później, gdy załatwi swoje sprawy, a ona miała już dość czekania na niego zawsze tak jak na któregoś z tych mężczyzn, wysokich i niskich, blondynów i brunetów, których przyrzekały jej karty na drogach ziemi i morza, za trzy dni, trzy miesiące lub trzy lata.
— G.G. Márquez, "Sto lat samotności"
Reposted fromciarka ciarka
ottak
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viaciarka ciarka
7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko viaciarka ciarka
ottak
7868 ee60 500
Reposted fromkejtowa kejtowa viaciarka ciarka
ottak
Szliśmy ścieżkami, przechodziliśmy jakieś mostki, które miały poręcze z brzozowych żerdek, i to dobrze pamiętam. Wtedy to się stało. Patrzyłem na jej szczupłe obnażone ramiona, na wąskość jej rąk nad łokciem i nigdy dotychczas nie zaznane wzruszenie, czułość, zachwyt nie do nazwania, dławiły mnie w gardle. Nie miałem pojęcia, że to nazywa się miłość.
— Czesław Miłosz, Abecadło
ottak
A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę — jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart, i nic nie mówię. Słów mi brakuje — tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę.
— Wojaczek
Reposted fromcatchmelater catchmelater vianiskowo niskowo
2278 2980 500
Reposted fromabsolem absolem vialottee lottee
ottak
Nie mogę pozbyć się przkonania, że nie zrobię w życiu tego co bym chciała.
— Coś przeszkadza.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viarisky risky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl