Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

ottak
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromjethra jethra vianiskowo niskowo
ottak
ottak
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
4267 aa28 500

positive-memes:

Me vs. “Other Girls”

ottak
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
ottak

  Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.

— Jeanette Winterson
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
ottak
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawalkthemoon walkthemoon
ottak
Reposted fromhalucynowa halucynowa vianiskowo niskowo
ottak
6981 6156 500
Reposted frombanitka banitka vianiskowo niskowo
5846 795d 500
Reposted frombrumous brumous viablackheartgirl blackheartgirl
ottak

October 11 2017

6637 9dc8 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viasilence89 silence89
9326 c74e 500
Reposted frombrumous brumous viaGoldenHare GoldenHare
ottak
4447 1ba0 500
Nic sie nie zmieniło, S. (09-10-2017)
Reposted frompikkumyy pikkumyy viaGoldenHare GoldenHare
ottak
8369 478e
Reposted fromels els viaheartbreak heartbreak
ottak
2114 085b
soup...
Reposted fromfadenb fadenb viaabsolutiv absolutiv
ottak
2885 9d74 500
Rękopisy człowieka z moich stron „Jerzy Pilch”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaharridan harridan
ottak
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl