Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

8873 43b9 500
ottak
7454 7c2e
ottak
8398 59f7 500
: /  M.Halber
ottak
1613 d6be 500
Reposted fromseaweed seaweed viadesperateee desperateee
ottak
1613 d6be 500
Reposted fromseaweed seaweed viadesperateee desperateee

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viadesperateee desperateee
ottak
We are all a little bit broken. All we can do is be honest. All we can do is try. I am bad at this, and so are you, and so is everyone else. 
From some angles, that’s beautiful.
https://www.thecut.com/2018/11/ask-polly-i-am-so-bad-at-making-new-friends.html
Reposted fromhare hare

November 03 2018

ottak
ottak
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
ottak
2764 291a 500
Reposted fromgrobson grobson viablackheartgirl blackheartgirl
ottak
7814 eadb
ottak
7325 d0a2 500

Reposted fromiblameyou iblameyou viaprzeblyski przeblyski
ottak
1015 9645
Reposted fromEtnigos Etnigos viahereyes hereyes
ottak
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viagabrynia gabrynia
ottak
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagabrynia gabrynia
ottak
6671 921f 500
Halina Poświatowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viagabrynia gabrynia
ottak
1888 94b4
Reposted fromEtnigos Etnigos viagabrynia gabrynia
ottak
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viagabrynia gabrynia
ottak
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted frommefir mefir viawalkthemoon walkthemoon
ottak
1305 be52 500
Reposted fromfantik fantik viawalkthemoon walkthemoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl