Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

ottak
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio viablackheartgirl blackheartgirl
ottak
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viadesperateee desperateee

August 03 2019

ottak

Postęp jest niemożliwy bez zmiany, a ci którzy nie mogą zmienić swoich umysłów - nie mogą zmienić niczego.

— ~George Bernard Shaw
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul vianiemoc niemoc

July 21 2019

ottak
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— ohmarilyn.soup.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaover-land over-land

June 29 2019

ottak

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 vianyaako nyaako
ottak
6137 d736 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafou fou
ottak
1790 fe46 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
5150 7aca 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viatutaj tutaj

June 23 2019

ottak
Reposted frombluuu bluuu viafou fou
ottak
flasknarsfostervatten merelygifted

Damn right, motherfuckers.

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viafou fou

June 22 2019

ottak
Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.
— Świetlicki
Reposted fromblackdrama blackdrama vianiemoc niemoc
ottak
0785 43ab 500

June 13 2019

ottak
1022 e525 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
ottak
1048 8993 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan

June 11 2019

ottak
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viawonderwall wonderwall
ottak
6374 ec53 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
ottak
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahereyes hereyes
ottak
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako vianiskowo niskowo
ottak
2592 0294 500
Reposted fromazalia azalia vianinja-leniwiec ninja-leniwiec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl