Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2019

I would like to order a cup of emotional stability please.

Reposted fromLittleJack LittleJack viamisza misza
ottak
3230 c074
Reposted fromxalchemic xalchemic viamisza misza
ottak
ottak
0330 95f9
Reposted fromteijakool teijakool viapatrzpodnogi patrzpodnogi
ottak
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viapatrzpodnogi patrzpodnogi
ottak
6173 c238
Reposted fromsoftboi softboi viadesperateee desperateee
ottak
6173 c238
Reposted fromsoftboi softboi viadesperateee desperateee
ottak
Reposted frombluuu bluuu viapoisonedivy poisonedivy
ottak
6498 0ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi viadesperateee desperateee
ottak
ottak
Nie znasz mnie. Psuję rzeczy. I nie da się ich potem naprawić
— Sarah Linden
Reposted fromkyte kyte viawalkthemoon walkthemoon
ottak
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany – ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawalkthemoon walkthemoon
ottak
A potem świat znowu zaczął istnieć, ale istniał zupełnie inaczej.
— Ostatnie życzenie
Reposted fromallay allay viawalkthemoon walkthemoon
ottak
Umierać będziemy bardzo cicho w pustce którą sobie w sobie hodujemy której codziennie hołdujemy.
— "KonradMaszyna", Mateusz Pakuła
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viamefir mefir
ottak
To ciekawe, jak przy niektórych ludziach człowiek może się poczuć swobodnie, niemal jak w domu.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
ottak
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja viamefir mefir
ottak
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt viamefir mefir
ottak

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 

— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje
ottak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl