Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

ottak
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.
ottak
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway vianot-good-enough not-good-enough
5173 f808
ottak
jak wszystkie wspomnienia
są ciut niewygodne
są trochę niewygodne
są takie niewygodne 
— Organek - Mississippi w ogniu
ottak
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viazagadka zagadka
ottak
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viamadamebutterfly madamebutterfly
5265 0acb
ottak
9941 cca6
Reposted frombluepanda bluepanda viapleassure pleassure
ottak
5520 e53f
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viamadamebutterfly madamebutterfly
ottak
1305 0342
Reposted fromeklerrka eklerrka viafabulous-lazy fabulous-lazy
ottak
7722 2c00
Reposted fromkrzysk krzysk viainspirations inspirations
ottak
5783 fc9c 500
ottak

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
ottak
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko
ottak
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaeternia eternia
ottak
3252 d9a1
Reposted fromlittlefool littlefool viawalkthemoon walkthemoon
ottak
Teraz tego nie widzisz, ale ten czas, to, co jest teraz, będzie jedną z najważniejszych lekcji w Twoim życiu. Nawet jeśli czasami będzie bardzo źle, nie będziesz chciała jeść, wstawać i myć się to nadejdzie dzień, kiedy zrozumiesz, że przetrwałaś to wszystko. Przetrwałaś silniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej. Masz w sobie moc, o której nawet nie miałaś pojęcia.
Reposted fromwaflova waflova viawalkthemoon walkthemoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl