Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2019

ottak
Może jutro zgaśnie słońce. Przecież może.
— Edward Stachura, Się
Reposted fromdojenka dojenka vianiskowo niskowo

October 12 2019

ottak
5451 2dbc 500
/kompleksdziury
Reposted fromkompleksdziury kompleksdziury viahereyes hereyes

October 10 2019

ottak
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
ottak
ottak
Reposted frombluuu bluuu
ottak
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave vianyaako nyaako
ottak
4163 2687
Reposted frommhorrighan mhorrighan viatobecontinued tobecontinued
ottak
1264 b04b
ottak
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viawalkthemoon walkthemoon
ottak
5147 bc7f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarawwwr rawwwr

October 09 2019

ottak
ottak
2864 32ca 500
ottak
5420 e07b
Reposted fromrol rol viakingavonschabert kingavonschabert
ottak
2786 7fc1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedonaprawienia niedonaprawienia
ottak
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
ottak
6465 df67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
ottak
8266 0eae
Reposted fromrol rol viahereyes hereyes
ottak
2972 95cc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
ottak
4525 1774
Reposted fromNocephya Nocephya vianiskowo niskowo

October 08 2019

ottak
Tylko tyle możemy zrobić. Stawiać kolejne kroki. A jeśli zrobisz ich wystarczająco wiele, nagle dokądś docierasz.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl