Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

ottak
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viablackheartgirl blackheartgirl
ottak
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham ‘Wierna do śmierci’
ottak
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viadesperateee desperateee
ottak
Za dużo przeklinam. Za mało słucham innych. Zbyt wiele czasu spędzam na opierdzielaniu się. Sarkazm to moje drugie imię, a ironię mam w małym palcu. Nie jestem zbyt mądra i piękna, ale jakoś sobie z tym radzę. Czasami jestem infantylna i rzadko cokolwiek mi się udaje. Ale chyba znajdziesz we mnie powód aby mnie pokochać.
— storyxlife
Reposted fromwonderLife wonderLife viawalkthemoon walkthemoon
Mam ochotę leżeć całymi dniami w łóżku i unikać tego świata.
Reposted fromdivi divi viawalkthemoon walkthemoon

December 03 2017

ottak

To naturalne, że ludzie popełniają błędy i upadają. Czasami wystarczy odnaleźć w sobie odrobinę siły, podnieść się i iść dalej. Ale czasami trzeba wziąć do ręki zapałki, podpalić całe dotychczasowe życie i spokojnie zaczekać, aż spłonie.
A kiedy zostanie po nim jedynie garść popiołu, zacząć budować wszystko od nowa. Cegła po cegle. Kamień po kamieniu. 

— Martyna Senator - Z Popiołów
5968 59f4 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianiskowo niskowo

December 02 2017

ottak
8856 15c6
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola

November 30 2017

ottak
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
ottak
6030 bfc2
Reposted fromdusix dusix viahope24 hope24
ottak
Odsuń od siebie strach, zaufaj drodze, na którą prowadzi Cię życie.
Reposted fromiamstrong iamstrong viahereyes hereyes
ottak
W gruncie rzeczy nic nie przeżyła, ale przemarzyła...
— Eric-Emmanuel Schmitt 'Historie miłosne'
Reposted frominpassing inpassing viablackheartgirl blackheartgirl
ottak
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viaczoo czoo
ottak
2278 8e39
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaover-land over-land
ottak
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith vianiskowo niskowo

November 28 2017

ottak
0113 ba05
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie
ottak
9924 3aab 500
Reposted fromoutoflove outoflove vianiskowo niskowo
ottak
Nie każdy może być filozofem, ale każdy w swoim własnym interesie powinien pół godziny tygodniowo myśleć.
— Mariusz Szczygieł - Gottland.
Reposted fromnutt nutt vianiskowo niskowo

November 27 2017

ottak
2743 4126
Reposted frombyheart byheart viahereyes hereyes
ottak
Więc, czy masz odwagę?
— Arctic Monkeys - Do I wanna know
Reposted fromaletodelio aletodelio viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl