Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

ottak
Reposted frombluuu bluuu viamyinstantneed myinstantneed
ottak
Nie bój się iść powoli, obawiaj się jedynie stania w miejscu.
— mądrość chińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyinstantneed myinstantneed
8264 099e 500
Reposted fromerial erial viamyinstantneed myinstantneed
ottak
9418 1d03 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viawonderwall wonderwall
ottak
My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.
— Tove Jansson
Reposted fromswojszlak swojszlak viahereyes hereyes
ottak
Jeśli przeznaczone jest nam być razem - będziemy razem. Jeśli w przyszłości mamy być prawdziwymi przyjaciółmi - będziemy przyjaciółmi. Jeśli mielibyśmy się więcej nie spotkać i nie porozmawiać - nie dojdzie do tego. Bezczynnością jednak pogrążymy się w domysłach. A dzięki działaniu... A dzięki działaniu będziemy mieli wytłumaczenie, dlaczego wyszło tak, a nie inaczej.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viahereyes hereyes
ottak
5502 396c
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viahereyes hereyes
ottak
Jeśli masz wiarę, potrafisz zobaczyć to, co dla większości pozostaje poza zasięgiem wzroku.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes
ottak
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

2313 501f 500
Reposted fromtwice twice viahereyes hereyes
ottak
3358 869e
by Cédric Charbonnel
Reposted fromprzemykaz przemykaz viahereyes hereyes
ottak

"Może jest taka miłość, która nie potrzebuję związku? Może osoby mogą żyć osobno, w nocy tulić się do innych ramion niż tych, które rzeczywiście pokochali. Mogą prowadzić osobne życia, śmiać się w różnych momentach, wybierać inne drogi, poznawać innych ludzi i budować domy, sadzić drzewa i płodzić dzieci z dala od siebie. Może jest taka miłość, która nie potrzebuję objęcia, splotu dłoni, wieczornych wyznań, a mimo to nadal trwa? Może wtedy zakochani są nieśmiertelni?

Nie będą cierpieć, bo przecież nie stracą kogoś kto nie jest ich, nie będą tęsknić, bo nie można tęsknić za kimś z kogo samemu się zrezygnowało. To taka miłość idealna. Ona jest, chociaż nikt jej nie widzi. Nie trzeba mówić "Kocham Cię", bo to tak oczywiste jak to, że kiedyś umrzemy.

Może jest taka miłość, która trwa wiecznie? Może taka prawdziwa miłość nie potrzebuję otoczki codzienności? Możecie się kochać mieszkając na innych kontynentach. Możecie być dla siebie wszystkim, a mówić te dwa słowa komuś innemu. Możecie być zakochani, bo kiedyś tam obiecaliście sobie Wasze serca po wieczność. Może jest taka miłość..."

~ Autor nieznany

Reposted bywalkthemoon walkthemoon

March 22 2017

ottak
5809 1262 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaover-land over-land
8637 dafb
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasilence89 silence89
ottak
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaeternia eternia

March 21 2017

ottak
0368 3a80
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaeternia eternia
ottak
6345 22b0
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternia eternia
ottak
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viahope24 hope24
ottak
Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie viaeternia eternia
ottak
Nie martw się - odparł Włóczykij. - Będziemy mieli piękne sny, a gdy się obudzimy, będzie wiosna.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viawalkthemoon walkthemoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl